Utrustning som behövs till dykning

Vid exempelvis fridykning så används ingen typ av utrustning. Då tar dykaren enbart ett andetag och dyker sedan ner under ytan med hjälp av detta. Vill du komma djupare under vattenytan och utforska havets botten gäller det att du har den utrustning som rekommenderas. Något som de allra flesta har kännedom om är förstås gasen. Denna gas förvaras i så kallade dykflaskor som beroende på person kommer den olika volymer. Vanligtvis innehåller flaskorna luft men i vissa fall förekommer även olika gasblandningar av syre, kväve och helium.

Något annat som också är viktigt är blyvikter, eftersom människan har en naturlig flytkraft så försvårar det förmågan att befinna sig under vattenytan. Med hjälp av blyvikter så kan du alltså stanna under vattnet utan att flyta eller sjunka. Dessa vikter gör att du kan röra dig på ett smidigt sätt trots att du befinner dig under vatten. Blyvikterna fästs på den övriga utrustningen du har på kroppen men kan också enkelt avlägsnas vid nödsituationer, om du exempelvis snabbt behöver återfå din flytförmåga när du vill upp till vattenytan igen.

Dykmasken är något som många också känner till, denna brukar generellt vara tillverkad i silikon och ha flera lager av härdade glas, just för att tåla vatten men också för att tåla trycket som förekommer under vatten. Med en dykmask så förändras synfältet en aning och du ser allting betydligt mycket större och på ett närmare avstånd. En djupmätare kan också vara bra att ha med sig, den mäter alltså djupet och det finns flera olika varianter, så väl analoga som digitala.