Utrustning som behövs till dykning

Vid exempelvis fridykning så används ingen typ av utrustning. Då tar dykaren enbart ett andetag och dyker sedan ner under ytan med hjälp av detta. Vill du komma djupare under vattenytan och utforska havets botten gäller det att du har den utrustning som rekommenderas. Något som de allra flesta har kännedom om är förstås gasen.…