Dykning och livet under vatten!

Att dyka är en aktivitet som människan utför under vattenytan. Detta kan man göra på de flesta ställen över hela världen. Många väljer att dyka i tropiska vatten så som i Thailand under solsemestern, här kan undervattenslivet kan vara mycket spännande och exotiskt. Bland annat finns chansen att se fiskar och koraller som du tidigare aldrig sett.

Det finns dessutom olika typer av dykning beroende på hur djupt du vill dyka. Du kan exempelvis vara fridykning, vilket innebär att du dyker utan någon andningsutrustning och själv väljer hur långt ner du vill dyka under ytan. Det kan vara en kort stund eller ett längre dyk djupare ner, du måste i dessa fall ta ett djupt andetag och fylla lungorna med luft, innan du dyker ner i vattnet. Ska du vara under vattenytan en längre tid så behövs lufttuber med andningsgas och dessa brukar placeras på ryggen. När du ska dyka på djupare vatten så krävs det att du har nödvändig utrustning så att dykningen sker riskfritt.

Denna sajt kommer hålla dig informerad om allt som gäller dykning, kanske ska du dyka i Sverige eller utomlands och vill bli mer påläst. Det är nödvändigt att vara förberedd för att minimera risken för så väl skador som olyckor. Det gäller att vara försiktig och ha stor respekt för livet under vattnet. Människan har dock utfört denna typ av aktivitet sedan flera 100 år tillbaka i tiden, man tror att soldater dök redan före Kristus. Givetvis har mycket utvecklats sedan dess framför allt när det gäller utrustning och säkerhet, så det finns gott om väldokumenterad kunskap att ta del av.